Personal 150x150mm

Personal

429,00 kr

Taktila skyltar beskriver genom beröring vad skylten visar. Skylten är försedd med tydlig symbol, upphöjd text samt punktskrift. Kontrasten på skyltens text i förhållande till bakgrunden är 0,61 enl. NCS. Denna utformning underlättar avläsning för personer som har nedsatt syn, blinda personer, personer med kognitiv funktionsnedsättning och personer med språkliga funktionsnedsättningar. 

Skylten levereras med dubbelhäftande tape på baksidan.

Skyltmått 150x150mm

Artikelnr: 90202 Kategori:

Produktbeskrivning

Viktigt att veta om skyltens placering. Taktila skyltar ska vara placerade så både personer i rullstol och stående personer lätt ska kunna läsa dem. Avstånd från golv kan variera mellan 1400 mm från skyltens underkant till 1600 mm skyltens ovankant.Skylten ska alltid placeras på väggen vid dörrens handtagssida.

Taktila skyltar är ett led i tillgänglighetsanpassningen för enkelt avhjälpta hinder.

Mattskiss

8 §Hinder i form av bristande utformning av orienterande skyltning ska avhjälpas. (BFS 2013:9 Hin 3).