Omklädning damer 150x150mm

Omklädning damer

429,00 kr

Artikelnr: 90236 Kategori:

Produktbeskrivning

Viktigt att veta om skyltens placering. Taktila skyltar ska vara placerade så både personer i rullstol och stående personer lätt ska kunna läsa dem. Avstånd från golv kan variera mellan 1400 mm från skyltens underkant till 1600 mm skyltens ovankant.Skylten ska alltid placeras på väggen vid dörrens handtagssida.

Taktila skyltar är ett led i tillgänglighetsanpassningen för enkelt avhjälpta hinder.

Mattskiss

8 §Hinder i form av bristande utformning av orienterande skyltning ska avhjälpas. (BFS 2013:9 Hin 3).